Support & service

Support & Service

Vi hjälper dig med ditt kassasytem

Support för OPEN kassasystem

Öppet 24 timmar om dygnet på 010 410 20 00

Skapa supportärende

Vanliga frågor & svar

För korttidshyra gäller att inom 5 arbetsdagar från datumet då hyresperioden upphört, att återsända utrustningen till den adress som OPEN angivit som returadress. Utrustningen skall då återlämnas i likvärdigt skick och funktion som då utrustningen levererades vid hyresperiodens start.